stafett på staffeli

Stafett på staffeli

Nina Due


I regi av Dovre og Lesja Kunstforening stilles dette bildet av Nina Due
ut på bibliotekets stafett på staffeli i oktober og november.
Nina Due, født i 1948, er utdannet ved Statens Håndverks- og
kunstindustriskole i Oslo og ved Kunstakademiet i Oslo. Hun arbeider
innenfor flere formspråk som skulptur og papirskulptur, akvarell,
tegning og grafikk.
Nina Due arbeider figurativt, og arbeidene hennes er inspirert av
drømmer og meditasjon. Hun ønsker å skape rene og enkle bilder.
Nina Due har lang fartstid som kunstner og har deltatt på en lang
rekke utstillinger over hele landet, bl.a. på Dombås Hotell i des. 2019.
Hun har gjort flere større utsmykningsoppdrag. Due har vært
representert på høstutstillingen hele 17 ganger. Hun er innkjøpt av
bl.a. Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Stortinget i Oslo.
«Gammel bjørk i Risbekkvegen» er en koldnålsradering. Due studerte
radering under Chrix Dahl på Statens Håndverks- og
Kunstindustriskole. Radering vil si å risse motivet inn i en sinkplate før
bildet trykkes grafisk. Teknikken gir en spontan og direkte
uttrykksform som ligner tegning. Etter trykking kolorerer kunstneren
hvert trykk individuelt.

Kunstverk

Ein ny gjest i denne utgåva av staffelistafetten...Dette er ein plass for bileta på staffeliet som står i biblioteket på Dombås.

Det blir verk for einkvar smak. Følg med på heimesida for meire informasjon framover.


COPYRIGHT © 2020   |   ALL RIGHTS RESERVED

dovre lesja kunstforeining  |  web: iguan design