Stafett på staffeli - 10 og 11 - 2014

Oktober og november 2014


Isfrid Sønstebø Bang

Et annet liv


Isfrid Sønstebø Bang er født 14. august 1957 på Fokstugu. Bosatt i Oslo. Til daglig ansatt som hjelpepleier på Nevrokirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Hun har kunstfaglig utdannelse bl.a. fra Nansenskolen og Nydalen  kunstskole. Hun har deltatt på flere fellesutstillinger med Døla Atelier på Lillehammer som hun lenge var en del av. I Oslo har hun vært en del av Atelier K 19, en gruppe kunstnere som gikk sammen på Nydalen kunstskole. Hun har arbeidet mye med abstrakt kunst, men har i den senere tid jobbet med portretter med ulike teknikker.


Portrettet av Per Olov Enquist grenser mot det ubevisste. Det kontrollerte og det mere ukontrollerte skaper dynamikken i billedflaten. Intensjonen med dette arbeidet har vært å prøve å bygge bro mellom følelsen av å være fremmedgjort overfor omverdenen og drømmen om å være en del av den. Portrettet har tittelen «Et annet liv» som viser til Enquists egen sterke og gripende livsskildring. Teknikken som brukes er kull/tusj på papir. Bildet er et frittstående verk.


Bildet sto på staffeliet i biblioteket på Dombås i oktober og november 2014.

Stafett på staffeli

COPYRIGHT © 2020   |   ALL RIGHTS RESERVED

dovre lesja kunstforeining  |  web: iguan design