utstilling

Velkomen til oss

-en kunstforening øverst i Gudbrandsdalen


Dovre og Lesja kunstforeining vart stifta i 2009 og har ei stabil medlemsmasse. Vi arrangerer med jamne mellomrom aktivitetar som vi meiner kan væra interessante for menneska som bur i bygdene våre!


Kom gjerne med attendemeldingar på sida vår. Du finn alt du treng av kontaktinformasjon på kontaktsida.


Kontakt oss for evt tillatelse for kopiering og bruk av stoffet på desse sidene.

Dette gjeld både tekst og foto.


Medlem i Norske kunstforeninger.NYTT


G R A S R O T A N D E L


Kunne du tenkje deg å gje grasrotandel til kunstforeninga om du tippar?


Org. Nr er 995108119 Dovre og Lesja kunstforening


------------------------------------------


Ynskjer du å verta medlem

i kunstforeninga?


-------------------------------------------


Glimt frå turen til

Ingun Dahlin. 


--------------------------------------


Hyggeleg treff på Budsjord Gard på Dovre 29. nov.


COPYRIGHT © 2020   |   ALL RIGHTS RESERVED

dovre lesja kunstforeining  |  web: iguan design