Heim

Utstilling med Ørnulf Opdahl Dombås hotell jan 2015

foto: Eldbjørg Nyborg

Velkomen til oss

-ei kunstforening øverst i Gudbrandsdalen


Dovre og Lesja kunstforeining vart stifta i 2009 og har ei stabil medlemsmasse. Vi arrangerer med jamne mellomrom aktivitetar som vi meiner kan vera interessante for menneska som bur i bygdene våre!


Kom gjerne med attendemeldingar på sida vår. Du finn alt du treng av kontaktinformasjon på kontaktsida.


Kontakt oss for evt tillatelse for kopiering og bruk av stoffet på desse sidene.

Dette gjeld både tekst og foto.


Medlem i Norske kunstforeninger.


G R A S R O T A N D E L


Kunne du tenkje deg å gje grasrotandel til kunstforeninga om du tippar?


Org. Nr er 995108119

Dovre og Lesja kunstforening

ANDRE UTSTILLINGER

TRYKK HER

Følgende gikk av med gevinstene i kunstlotteriet 2019/2020:


  

Litografi av Elling Reitan

Finn Teigen, Lesja


Trykk av Einar Sigstad

Marit Amble, Dombås 


GRATULERER!

COPYRIGHT © 2020   |   ALL RIGHTS RESERVED

dovre lesja kunstforeining  |  web: iguan design