formål og vedtekter

formål og vedtekter

Formålet for kunstforeningen


Foreningen sitt mål er å fremme interesse for kunst og kunstopplevinger; fremme interesse for kunst gjennom samarbeid med kommune, andre kunstforeininger, organisasjoner eller andre institusjoner.


Vedtektene for

kunstforeninga
Les mer