historien vår

DOVRE LESJA KUNSTFORENING


Les her om historien til DOLEKUFO.

Kunstforeningen som klamrer seg fast langt nord i Gudbrandsdalen.

VÅR HISTORIE


Høsten 2009 ble ideen om å starte en kunstforening spredt. Stiftelsesmøtet ble holdt på Trolltun 16. september.


Der ble vedtekter godkjent, styre valgt og Dovre og Lesja
kunstforening var en realitet.


De første åra var aktiviteten først og fremst besøk av kunstnere, foredrag med kunstfaglig innhold og dagsturer til utstillinger eller andre kunstopplevinger. Ønske om å holde egne utstillinger var der, men foreninga hadde ikke økonomisk evne til å ha et eget utstillingslokale.

Løsningen ble en avtale om utstillingsplass i et nytt hotell som var under oppføring på Dombås.


Fra sommeren 2014 har kunstforeninga hatt tre større salgsutstillinger pr år på Dombås hotell.

Mellom utstillingene sørger foreninga for at en vegg i spisesalen er dekorert med bilder.

Utstillere har vært et variert utvalg av profesjonelle kunstnere fra hele Sør-Norge.


Kunstreiser over en eller to dagar er alltid med i årsprogrammet, og foreninga har hatt mange strålende kunstopplevelser på slike reiser.


Fra 2020 leier DLK et lokale i Dombås sentrum av Dovre kommune. Huset er en 100 år gammel trevilla tegnet av Arnstein Arneberg, og huser i dag 3 foreninger.


Aktiviteten er som for alle foreninger redusert det siste året, men det gledelige er økende medlemstall!


Anders Svor, Lita gjente, 1887.

Anders Svor Museum, Hornindalen