årsplan

årsplan

Vår 2022

8. mars

Årsmøte

Jetta kafeteria

kl 19.00


26. mars

Utstilling med Maria Natalie Skjeset

Dombås Hotell

kl 13.00


April

Utstilling om Harald Solhberg

Lesja Prestegård

Dato og tid kommer


Sommer 2022

9. juni

Besøk hos «Steg for Steg»

sted og tidspunkt kommer


18. juni – 28. august

Utstilling med

Ellen Edminson

Dombås Hotell

kl 13.00


17. september - 06. november

Utstilling med

Gunnar Dietrichson

Dombås Hotell

kl 13.00

Høst 2022

Kunstnerbesøk 8. oktober

Jan Brænde

Bøverdalen


Medlemsmøte 21. oktober

Brendjordsbyen

Lesja


12 .november - 8.januar 2023

Utstilling med

Geir Brohjem

Dombås Hotell

kl 13.00